Garlic4u - Regulamin | Sprzedam Czosnek Hurt | garlic4u
быстрый займ на карту без процентов

REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO SOLIDSTONE SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. K.
I. Postanowienia ogólne

Rozpoczęcie korzystania z witryny Portalu internetowegowww.garlic4u.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na tej stronie warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści.
Jeśli użytkownik internetu nie akceptuje poniższych warunków, to nie jest on uprawniony do korzystania z Portalu internetowego www.garlic4u.pl.

II. Brak zobowiązań handlowych.

Portal internetowywww.garlic4u.pl pozwala na zapoznanie się z zakresem informacji prezentowanych przez Solidstone SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. K. oraz
nawiązanie kontaktu z biurem. Powyższe nie jest równoznaczne ze zobowiązaniami handlowymi i nie może powodować żadnych wzajemnych zobowiązań między korzystającym z serwisu a Solidstone SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. K.

W szczególności informacje zawarte w serwisie www.garlic4u.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie są propozycją zawarcia umowy na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ani też nie są informacją
handlową w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Zawartość witryny

Witryna Portalu internetowego www.garlic4u.pl zawiera informacje, dane techniczne, opisy, zdjęcia. Dane te są aktualizowane każdego dnia, ale mogą stale ulegać zmianom wynikającym z wymagań rynku i przepisów prawnych. Wszelkie dane zawarte na niniejszej stronie internetowej www
mają charakter orientacyjny. Solidstone SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. K. ma prawo do
jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, zaś użytkownicy witryny Portalu obowiązani są każdorazowo do sprawdzania wprowadzonych zmian. Korzystanie z witryny www.garlic4u.pl po wprowadzeniu
zmian w regulaminie, traktowane będzie jako równoznaczne z wyrażeniem zgody użytkownika na jej treść oraz na warunki.

IV. Prawa autorskie

Prawa autorskie przysługują Solidstone SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. K. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe, ich kompozycja na witrynie Portalu internetowego www.garlic4u.pl, układ i koncepcja budowy strony są prawnie chronione i stanowią własność
intelektualną Solidstone SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. K. Kopiowanie dla celów
komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz jakakolwiek forma publikacji są zabronione. Wszystkie użyte na niniejszej witrynie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i
zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa i ich wykorzystywanie jest zabronione. Dostępu do witryny Portalu internetowego nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do
korzystania ze znaków występujących na witrynie Portalu internetowego www.garlic4u.pl, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela znaku firmowego
lub towarowego.

V. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym.
2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach polegających na przedstawieniu oferty handlowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
3. Administratorem danych jest Solidstone SKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp. K. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Wrocławska 4. Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celach polegających na przedstawieniu oferty handlowej. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
4. Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres info@garlic4u.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
5. Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówić lub wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną do Administratora Danych (info@garlic4u.pl) stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.